Økologi

Statskontrolleret økologisk

EU Organic Farming

Pr. 1.juli 2015 påbegyndtes omlægning af hele bærproduktionen til økologisk dyrkning. Den blev fuldført i 2018.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.